INFORMATIE_NL_dutchlabel 650x350px

Over Dutchlabel

Dit symposium is een initiatief van Dutchlabel. Wij zijn gespecialiseerd in conceptdenken. Dutchlabel heeft een belangrijke missie: de wereld verbeteren met een nieuwe manier van denken. Daarom hebben we een denktank opgericht met bijzondere conceptdenkers. De denktank buigt zich over wereldproblemen en komt met verrassende oplossingen. Het Europees Parlement heeft 2014 uitgeroepen tot het jaar tegen voedselverspilling. Het eerste probleem dat wordt aangepakt door de denktank is daarom food waste.

Wij denken dat ons brein de komende jaren gaat veranderen. En dat is nodig ook, gezien de lastige economische ontwikkelingen die bedrijven dwarszitten. We hebben een andere manier van denken nodig om ideeën te genereren die van toegevoegde waarde zijn. Denk daarbij aan smart highways waarbij strepen op de weg overdag licht opnemen en ‘s nachts licht geven of sportscholen waarbij de vrijgekomen energie van sporters wordt opgeslagen en geschonken aan een goed doel.

Ons denken verschuift langzaam van analytisch- naar conceptdenken, omdat we met design- denken andere delen van de hersenen activeren en daarmee creatievere oplossingen kunnen aandragen voor de ingewikkelde problemen waar de wereld nu mee kampt. Conceptdenken doe je met je linker- én rechter hersenhelft tegelijk. Deze moeten in evenwicht zijn om bijzondere ideeën te kunnen bedenken die van toegevoegde waarde zijn. 95% van de mensen is linksbreinig. Dutchlabel pleit er daarom voor dat 95% van de mensen hun rechter hersenhelft meer gaat trainen en de andere 5% van de mensen hun linker hersenhelft meer gaan trainen. Nederlanders zijn goed in concept- denken. Dat heeft te maken met ons erfgoed. We hebben een van oudsher vrije, ondernemende handelsgeest. We zijn nuchter, individualistisch, onafhankelijk, hebben een verrassende, relativerende humor en leven in een tolerante en multiculturele samenleving.

Conceptdenken is niet zo moeilijk. Je moet alleen de juiste methode gebruiken. Ons brein is namelijk gewend om vaste patronen te volgen. Als je het niet provoceert, kom je niet tot een breder inzicht.

Kijk ook eens op heteivancolumbus.net voor meer informatie over conceptdenken.