15541465988_724b221022_h

Frank van Ooijen

Frank van Ooijen (1958) is sinds 2010 Director Communication & Sustainability bij FrieslandCampina. Daarnaast is hij directeur van het FrieslandCampina Institute for Dairy Nutrition. Van Ooijen is politicoloog heeft meer dan twintig jaar ervaring opgedaan in onder meer corporate communicatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Rabobank, Nutreco, Laurus, Unilever en bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is tevens lid van de Executive Board van Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform met meer dan 50 aangesloten agrofood multinationals.

Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina miljoenen consumenten verspreid over de wereld van zuivelproducten. Met een jaaromzet van 11,4 miljard euro behoort FrieslandCampina tot de vijf grootste zuivelondernemingen in de wereld. FrieslandCampina levert consumentenproducten als zuiveldranken, kindervoeding, kaas en desserts in een groot aantal Europese landen, Azië en Afrika. Ook worden producten geleverd aan professionele afnemers, waaronder room- en boterproducten aan bakkerijen en horecabedrijven. Daarnaast produceert FrieslandCampina ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector wereldwijd. FrieslandCampina heeft vestigingen in 30 landen met ruim 21.000 medewerkers. De producten van FrieslandCampina vinden hun weg naar meer dan 100 landen en een miljard consumenten. Het centrale kantoor van de onderneming is gevestigd in Amersfoort.

Na de fusie van Friesland Foods en Campina in 2009 is een geheel nieuwe strategie opgetuigd door de Top-70 van het bedrijf, route2020, waarin een belangrijke integrale rol is weggelegd voor duurzaamheid. Het bedrijf wil onder meer in de zuivelketen de energie- en waterefficiency verbeteren, minder afval produceren, duurzame landbouwgrondstoffen inkopen en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. FrieslandCampina streeft ernaar om klimaatneutraal te groeien, in de hele keten van boerderij en koe tot fabriek en consument. “Bedrijfseconomisch rendement en maatschappelijk rendement moeten hand in hand gaan. In een wereld waarin de bevolking snel groeit naar 9 miljard mensen in 2050 kan voedselzekerheid – of beter nutriëntenzekerheid – alleen geborgd worden als we gezamenlijk klimaatverandering aanpakken, efficiënter omgaan met schaarse natuurlijke hulpbronnen en kennis aanwenden om nutritioneel hoogwaardige voeding te produceren met een minimale CO2-voetafdruk. Verspilling van kostbaar voedsel in de productieketen of bij consumenten thuis moet worden voorkomen”, aldus Van Ooijen.