SOLUTION_001_VERPAK_NL_650x350px

Verpakking en houdbaarheid

Na de productie worden veel producten verpakt. Verpakking van producten kan op verschillende manieren zorgen voor food waste. Ten eerste hebben verpakkingen vaak een standaard grootte. Wanneer een product niet in de verpakking past kan het worden bijgesneden. Dit kan echter niet altijd en de resten worden vaak weggegooid, terwijl het nog prima bruikbaar is. Ten tweede kunnen er in verpakkingen voedselresten achterblijven door bijvoorbeeld de vorm. De consument gooit het uit gemakzucht weg, omdat zij geen zin heeft om een verpakking helemaal open te knippen of leeg te schrapen. Ten derde moet de verpakking stevig zijn. Dit voorkomt dat de producten schade oplopen tijdens het transport en de opslag, waardoor ze aan de selectiecriteria blijven voldoen. Als laatste kunnen verpakkingen voor sommige consumenten te groot of te klein zijn. Hierdoor kan er teveel gekocht worden en worden overschotten weggegooid. Door een tekort aan verschillende formaten van verpakkingen ontstaat food waste.

Een verpakking is niet compleet zonder een houdbaarheidsdatum. Uit onderzoek blijkt dat veel producten nog lang houdbaar zijn na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Dit kan komen door onduidelijkheid over het verschil in de THT-datum (ten minste houdbaar tot) en de TGT-datum (te gebruiken tot). Consumenten gooien producten sneller weg dan daadwerkelijk nodig is.

De captains of industry zullen de oplossingen die de conceptdenkers hebben bedacht presenteren op het symposium op 6 november. Daarna zijn de oplossingen voor de bezoekers van het symposium beschikbaar via deze site (via een login).